OBSZAR PARAFII

Do parafii należą:

Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, Henryków, Jastrzębia, Podgórki - Górki, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Zagórze.

Mapka z folderu o Bliżynie